DOCUMENTOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PRESENTES Y FUTUROS PENSIONISTAS

CSIF t’informa sobre la revalorització de les pensions i els canvis per l’accés a la jubilació ordinària, voluntària i parcial del Règim General de la Seguretat Social.pdf

————————————————————-

Tema: MOCIO ALS AJUNTAMENTS

El passat 6 de novembre des de Iai@flautes Garraf i Unitat Pensionista.cat del Baix Penedès vam iniciar una campanya presentant una moció sobre la banca a tots els ajuntaments de les comarques del Garraf i del Baix Penedès.

Aquesta moció posa de relleu que el principal objectiu de la banca és aconseguir beneficis per damunt de tot. Mai en té prou. I moltes vegades el col·lectiu de la gent gran ha estat l’eina emprada per aconseguir una bona part d’aquests beneficis aprofitant-se de la seva bona fe en les persones que administraven els seus comptes i de la seva ignorància en temes financers.

Altrament la banca en els darrers mesos està implantant nous sistemes de gestió que comporten la reducció d’atenció personal als clients i l`’increment dels mitjans informàtics per a realitzar gestions dels nostres propis diners.

Molta gent en general, i molt particularment la gent gran, no estan familiaritzats en aquests mitjans informàtics, la qual cosa els ha creat una situació d’inseguretat i angoixa, afegit això als problemes quotidians i de salut, en els moments actuals.

Per aquest motiu hem cregut necessari iniciar aquest moviment per intentar minimitzar els problemes que es deriven d’aquesta situació.

Presentem les mocions als ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà per tal que amb el seu suport es pugui incidir i modificar l’actual gestió del sistema bancari envers l’atenció a la gent gran. Ens ha semblat una via possible i útil, sempre i quan es pugui comptar amb la força suficient atorgada per l’actuació de molts ajuntaments compromesos.

I què proposem en aquesta moció?

Que una part del personal de banca acomiadat retorni al seu lloc de treball temporalment per a realitzar atencions individualitzades i humanitzades dirigides a les persones que ho necessitin.

Que es comprovi que no es fa publicitat enganyosa. Que tot quedi ben clar pels interessats i els seus hereus.

Demanar una implicació comuna de tots els ajuntaments, Associació i Federació de Municipis, així com als Consells Comarcals.

Quina resposta estem obtenint?

El dilluns 30 de novembre el Ple de l’Ajuntament del Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès va donar suport per unanimitat a la moció, obrint d’aquesta manera el camí municipal.

En data 10 de desembre es va aprovar la moció en el municipi de Masllorenç, també per unanimitat.

El 14 de desembre va ser l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el que es va definir favorablement per 22 vots a favor i 3 en contra.

Hi ha molts altres Ajuntaments que tenen la moció i alguns van indicant ja el dia que es presentarà.

És possible que aquesta mateixa moció us arribi per un altre camí, hi ha moltes persones que recolzen la nostra proposta.

Ens cal ser més, i per tant caldria que els Ajuntaments s’impliquessin en la defensa d’un dret dels seus ciutadans.

Us demanem que feu arribar aquesta moció als diferents grups que conformen el Ple Municipal, i que ens indiqueu si la moció serà o no presentada, i en cas de ser-ho que ens feu saber el resultat de la votació.

Agraïts per la vostra col·laboració.

Cordialment